Brf Orangeriet 2 | 769607-0700

För mäklare

På denna sida presenterar vi svar på frågor som mäklare brukar ställa:

Får jag som mäklare sätta upp anslag på föreningens portar och fönster?

Nej, tejp har lämnat märken som varit svåra att ta bort.

Hur många lägenheter finns i föreningen?

Bostadsrättsföreningen Orangeriet 2 består av 106 lägenheter och åtta lokaler.

När byggdes huset?

Fastigheten färdigställdes av PEAB 2011.

Äger föreningen marken fastigheten står på?

Ja.

Är föreningen en s.k äkta bostadsrättsförening?

Ja.

Accepteras juridisk person som köpare?

Nej.

Accepteras delat ägande?

Ja. Minsta andel är 10%.

Använder föreningen s.k. progressiva avskrivningar?

Nej.

Har föreningen planerat några förändringar av avgiften?

Senaste justering av avgiften gjordes 2021-01-01 då avgifterna höjdes med 3%.

Har föreningen planerat några större renoveringar?

Nej, men vi gör kontinuerliga förbättringar i vår fastighet.

Har ni några exempel på förbättringar som gjorts?

 • Installation av ytterligare tre laddplatser i garaget, 2021.
 • Byggnation av förråd i del av garaget, 2020.
 • Byte till LED i armaturer i garage och trapphus, 2019.
 • Installation av ytterligare tre laddplatser för elbilar i garaget, 2019.
 • Installation av kameraövervakning i entréerna, 2019.
 • Renovering av ytskikt och förbättring av skalskyddet på portarna, 2019.
 • Installation av kameraövervakning i garaget, 2017.
 • Installation av tre laddplatser för elbilar i garaget, 2017.
 • Byte av passagesystem, höst 2017.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår värme, vatten, tv och bredband.

Hur fungerar det med värme?

Fastigheten har mekanisk frånluft med värmeåtervinning i flera steg.

Vilken typ av fönster har lägenheterna?

Treglas

Hur gör föreningen med el?

Föreningen har ett gruppavtal med en elleverantör. Förbrukning debiteras i efterskott på samma avi som avgiften.

Vilken bredbandsleverantör är föreningen ansluten till?

Föreningen har Telia som leverantör av telefoni, tv och bredband (s.k triple-play). I avgiften för lägenheten ingår bredband med hastighet 100 Mbit.

Varje lägenhet är försett med ett IT-skåp där tv, tele och bredband kan kopplas till nätverksuttag runtom i lägenheten.

Vid avflyttning från föreningen ska digitalboxar för TV samt router från Telia lämnas kvar i lägenheten.

Hur fungerar det med TV?

TV levereras i form av Telias Digital-TV.

Vilka gemensamma utrymmen finns till medlemmarnas förfogande?

I varje uppgång finns ett barnvagnsrum. På gården finns det gemensamma cykelförråd.

Finns det källar- eller vindsförråd tillhörande lägenheten?

Nej. Varje lägenhet har en större klädkammare för förvaring.

Finns det förråd i föreningen att hyra?

Ja, se vår sida om förråd.

Tar föreningen ut överlåtelse- och pantsättningsavgift?

Ja.

Vem betalar överlåtelseavgiften?

Överlåtelseavgiften är på 2,5% av rådande prisbasbelopp och betalas av köparen.

Hur stor är pantsättningavgiften?

Pantsättningavgiften är på 1% av rådande prisbasbelopp och betalas av pantsättaren.

Till vem och på vilken adress skickar vi sen ansökan om medlemskap?

Ansökan och övriga handlingar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, SBC AB.

Är energideklaration utförd?

Ja. Utfördes 2019. Se separat sida.

  Jag behöver en årsredovisning…

  Våra årsredovisningar finns här

  Vad står i era stadgar?

  Våra stadgar finns här.

  Senast uppdaterad 2021-06-11.