Parkering

Garaget

Föreningen har ett garage under fastigheten där det finns 80 parkeringsplatser, varav 15 platser med laddningsstationer för elbilar. Garaget är försett med inpasseringssystem och kameraövervakning. 

Administration av parkeringsplatser i garaget och utomhus sköts av Nabo genom deras portal.

För att ansöka om en parkeringsplats behöver du logga in i portalen. Välj sedan Köer i menyn. Här kan du ställa dig i kö för olika typer av parkeringsplatser (vanlig, utomhus, MC, med laddmöjlighet). Tilldelning meddelas via e-post.

Inpasseringen till garaget sköts med samma nyckelbrickor (taggar) som till entréportarna. Administrationen av behörigheter sköts av styrelsen.

För övriga frågor om parkering, skicka ett mail till parkering@brf-orangeriet-2.se.

Laddningsstationer för elbilar

Följande platser är utrustade med laddningsstationer för elbilar:

  • Plats 30, 32, 34, 36 och 38
  • Plats 40, 42, 44, 45, 46, 47 och 49
  • Plats 51, 53 och 55

Laddningsstationerna är anslutna till InCharge som sköter fakturering av laddad el. För att laddning ska fungera så måste den som hyr platsen teckna ett avtal med InCharge. InCharge skickar då ett eller flera kort som kan användas i deras laddningsstationer.

Aktivering av laddkort

InCharge har två typer av laddningsstationer, publika och icke-publika. Föreningens laddningsstationer är av den icke-publika typen och för att ett InCharge-kort ska kunna användas i dem måste kortet "vitlistas". Vitlistningen sköts av styrelsen som då behöver veta id-numren på de InCharge-kort som ska användas.

Support

Observera att all övrig support rörande laddningsstationerna hanteras av InCharge och inte av styrelsen. Supporten kan nås på 020 - 52 62 00 dygnet runt.

Uteplatser

Föreningen har 17 platser utomhus på Britta-kolas allé och på Norses gränd.

Plats Beskrivning
B1-3 I början av Britta-kolas allé
B7-9 Mitten av Britta-kolas allé nedanför Norses gränd.
B10-11 Till höger av vändplanen längst in på Norses gränd
B12-17 På vänstra sidan av Norses gränd.
Obs! Skylten vid infarten till Norses gränd visar fel och stämmer inte med Apcoas numrering där plats B12 ligger längst in på Norses gränd.
B18-20 Slutet av Britta-kolas allé nedanför Paradgatan.Senast uppdaterad 2024-04-02.