TV och bredband

Föreningen har Telia som leverantör av telefoni, tv och bredband (s.k triple-play). I avgiften för lägenheten ingår bredband med hastighet 100/100 Mbit samt TV-paketet Lagom på max två TV-boxar. 

Telia har en speciell kundtjänst för föreningar med fiber som kan nås på 020-202070. Alla frågor om bredband och TV hänvisas dit (förutom kollektivkoder till TV-boxar).

Bredband

Varje lägenhet är försett med ett IT-skåp där tjänsterna TV, tele och bredband kan kopplas till nätverksuttag runtom i lägenheten. Tjänsterna levereras via ett ethernet-uttag i lägenhetens IT-skåp.

Routern från Telia kopplas in genom att routerns WAN-port (oftast röd) kopplas till uttaget märkt med IN på nätverkspanelen i IT-skåpet (sitter förmodligen längst upp på panelen).

Det kan ta upp till 15 minuter innan routern har uppdaterat sin programvara och är klar att användas.

  Följ gärna denna guide från Telia om hur du kopplar in din router

  OBS! Vid avflyttning från föreningen ska router samt digitalboxar för TV från Telia lämnas kvar i lägenheten.

  Digital-TV

  Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia gällande digital-tv. Enligt avtalet så har varje lägenhet rätt till TV-paketet Lagom på max två TV-boxar utan extra kostnader. 

  För att använda detta avtal ska boxarna aktiveras med "kollektivabonnemangs-koder" som är individuella för varje lägenhet (börjar med "999"). Har ni inte dessa så kan ni fås dem från styrelsen. Vill man använda fler TV-boxar än två så måste man teckna ett Tvillingabonnemang med Telia.

  Tjänster som t.ex. större TV-paket samt möjlighet att hyra film kan köpas individuellt från Telia. Dessa tjänster levereras genom koder (börjar med "111") som ska aktiveras på den TV-box där man vill använda tjänsten.

  Vid avflyttning från föreningen är det viktigt att man säger upp alla avtal med Telia då dessa är bundna till lägenhetsinnehavaren som person. Den person som flyttar in kan behöva återaktivera sina TV-boxar med hjälp av lägenhetens kollektivabonnemangs-koder.

  OBS! Vid avflyttning från föreningen ska digitalboxar för TV från Telia samt Telias router lämnas kvar i lägenheten.

  Inkoppling

  Telia har en guide för hur man kopplar ihop sin router, TV-Box och TV.

  Guiden går att följa ganska bra, men då föreningens lägenheter har ett internt datanätverk så behöver man göra på följande sätt:

  • TV-boxen kopplas med en nätverkskabel till det nätverksuttag i lägenheten som är närmast TVn. Uttagen är märkta med D och ett nummer (t.ex D7).
  • I IT-skåpet i lägenheten finns den panel som kopplar samman alla nätverksuttag. Här ska motsvarande uttag (t.ex D7) på panelen, kopplas till en av LAN-portarna (gula i filmen) på routern. Vilken av portarna ska inte spela någon roll.
  • Routerns WAN-port (röd i filmen) kopplas till uttaget på panelen som är märkt med IN (sitter förmodligen längst upp på panelen).
  • Nu ska allt vara hopkopplat och TV-boxen kan startas. Nu kan det behövas koder för att aktivera TV-boxen.


  Senast uppdaterad 2022-02-10.