Här finns information som kan vara till nytta för oss boende i föreningen.

Information A-Ö

Hoppa direkt till: A B C E F G I L M N P R S T U V Å Ö

A

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand så behöver du få uthyrningen godkänd av styrelsen.

Se även:

Avgiftsavier

Avier för avgiften finns att ladda ned i Nabos kundportal.

Där kan man också välja hur man vill få sina avier skickade till sig, t.ex via brev, e-post eller som e-faktura. Där finns även instruktioner för hur man sätter upp autogiro.

B

Balkong/uteplats

Får jag måla taket på min balkong/uteplats?

Ja, du får måla taket om du använder godkänd kulör, S0502-Y (kalkvit). Tänk på att arbetet måste vara professionellt utfört då underlaget är betong.

Med “professionellt” så menas att rätt typ av färg används samt att underlaget prepareras på rätt sätt innan målning. Anlita gärna en målare eller fråga en färgbutik om hur du ska göra och vad du behöver.

Barnvagnar

Varje trappuppgång har ett rum på entréplan för förvaring av barnvagnar.

Observera att bara barnvagnar får förvaras i rummen, inte grovsopor eller andra saker.

Se även:

Borra hål i väggen

Använd en borrhammare om du behöver borra hål i en vägg av betong. Betongen i väggarna är mycket hård och en vanlig slagborrmaskin biter inte.

Gör inte bullrande arbeten som borrning på kvällstid eller under helger.

Bostadsrättstillägg

Det är bra att teckna ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring då föreningen inte har något gemensamt bostadsrättstillägg i fastighetsföresäkringen.

Bredband

Föreningen har Telia som leverantör av telefoni, tv och bredband (s.k triple-play). I avgiften för lägenheten ingår bredband med hastighet 100/100 Mbit.

  Se även:

  Buller

  För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från kl. 22.00–06.00. 

  Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa används ska fönster och balkongdörrar vara stängda. 

  Detta gäller även byggnation och användning av maskiner av olika slag, som t.ex. borrmaskin.

  Se även:

  C

  Cyklar

  Cyklar kan förvaras i något av de fyra cykelförråd som finns på gården. Cyklar får inte förvaras i våra trapphus eller barnvagnsförråden.

  E

  El

  Föreningen har ett gruppavtal med en elleverantör (Vattenfall) så inget eget elavtal behövs.

  Föreningen har ett system för individuell avläsning av förebrukningen. Förbrukning debiteras i efterskott på samma avi som avgiften.

  F

  Felanmälan
  Se även:

  Förråd
  Se även:

  G

  Grillning

  Är grillning tillåten på balkonger och uteplatser? Ja, men bara om man använder el eller gasolgrill. Kolgrillar är förbjudna att använda. Om man använder gasolgrill bör man följa MSBs regler för förvaring av gasol vilket styr tillåten storlek på gasflaska.

  Grovsopor

  Föreningen har inget rum för grovsopor. Bortforsling av dessa sköts av lägenhetsinnehavaren själv. Se SÖRABS hemsida för information om var närmaste återvinningscentral finns.

  Observera att det är absolut förbjudet att ställa ut uttjänta möbler och allt annat skräp i trappuppgången, garaget, barnvagnsrummen eller i rummet utanför hissarna på garageplanet.

  Gården

  På gården finns grönytor och en liten lekplats med sandlåda. Gården delas tillsammans med stadsradhusen och förvaltas av samfälligheten Kapplöningen.

  I

  Inglasning av balkonger

  Inglasning av balkong kräver godkännande från styrelsen samt ett beviljat bygglov. Föreningen har inget generellt bygglov för inglasning av balkonger, utan det måste sökas av den medlem som vill glasa in.

  Här finns mer information från Solna stad om inglasning

  L

  Lås och nycklar
  Se även:

  Lägenhetsnummer

  Det finns två typer av lägenhetsnummer, objektsnummer och nationellt lägenhetsnummer. Det är oftast objektsnumret som efterfrågas vid kontakt med styrelsen eller fastighetsförvaltningen.

  Objektsnummer är föreningens egna unika beteckning för respektive lägenhet och en del av lägenhetsförteckningen. I vår brf består objektsnumret av tre siffor (t.ex 123) och har formen uppgång/våning/dörr. Objektsnumret används för aviseringar, pantsättning, upplåtelser och liknande.

  Nationellt lägenhetsnummer är en del av folkbokföringsadressen och består av fyra siffror (t.ex 1101) som visar dels på vilken våning lägenheten finns, och dels var på våningen lägenheten finns.

  M

  Markiser

  Det finns möjlighet att montera markiser på vissa ställen på fasaden. Detta gäller enbart på de balkonger som inte har något tak (annan balkong) över sig.

  Placering samt storlek för markis finns specificerad på fasadritningen och markerad med F.

  För att markiserna ska vara enhetliga och passa in i fasadintrycket ska markisen följa dessa regler:
  Fabrikat: Dickson
  Kollection: Orchestra
  Kulör: Original var 8016 som har utgått, nya kulören är U389

  Markis ska installeras utan stödben i balkong.

  Detta går att köpa hos flera leverantörer. Du kan hitta en återförsäljare hos Dickson https://www.dickson-constant.com/se/hitta-en-aterforsaljare

  N

  Nyckelbrickor/Taggar

  Föreningen har ett system för inpassage till portar och garage med beröringsfria nyckelbrickor (taggar). Varje lägenhet ska ha minst tre taggar. En tagg är det samma som en lägenhetsnyckel och ska därför lämnas till den nya lägenhetsinnehavaren vid lägenhetsöverlåtelse.

  Kontakta styrelsen på behorigheter@orangeriet2.styrelseproffset.se om du behöver beställa ytterligare taggar, ange "Nyckelbricka" i ämnesraden.

  P

  Pantsättningsavgift

  En pantsättningsavgift tas ut per pant som registreras. Avgiften är på 1% av gällande prisbasbelopp och betalas av pantsättaren.

  Parkering

  Föreningen har ett garage under fastigheten där det finns 80 parkeringsplatser, varav 15 platser med laddare för elbilar. Utöver platserna i garaget disponerar föreningen 17 platser utomhus.

  Se även:

  Postfack

  Varje lägenhet har ett postfack i fastighetsboxen i entrén till uppgången. Våra fastighetsboxar är integrerade med vårt passagesystem och öppnas med samma nyckelbricka som porten och garaget. 

  Namnen den boende visas på en elektronisk display och hämtas också från passagesystemet. Kontakta styrelsen om ni behöver ändra. 

  Vi ser helst att eventuella hyresgäster i andra-hand skriver sig som care-of lägenhetsinnehavaren. Egna namnlappar på postfacken kommer att plockas bort.

  Ej reklam

  Det finns två sätt att indikera att man inte vill ha reklam i sitt postfack:

  • Vill man inte få reklam i sitt postfack så kan man pilla upp och vända på den lilla röd-gröna skylten till vänster om displayen.
  • Man kan också aktivera en funktion på postfacket som indikerar med grönt eller rött ljus. Då kan man använda utrymmet för skylten till annat ändamål. Titta på länkad instruktion för hur.

  Se även:

  R

  Renovering och ombyggnad

  Jag vill renovera eller bygga om hemma? Behöver jag tillstånd?

  Beror på vad du vill göra. För mer omfattande renoveringar, t.ex ombyggnad av kök eller badrum, flytt av vägg etc., behövs ett godkännande från styrelsen. Kontakta styrelsen med information om vad du vill göra. Bifoga detaljerade skisser och gärna en offert med lösningsförslag från hantverkare.

  Vad ska jag tänka på om jag vill bygga eller renovera hemma?

  Tänk på att väggarna i huset bär stomljud ganska bra. Informera gärna grannar om bullrande arbeten innan du börjar. Gör inte bullrande arbeten på kvällstid (efter 18) eller under helger.

  Använd en borrhammare om du behöver borra hål i en vägg av betong. Betongen i väggarna är mycket hård och en vanlig slagborrmaskin biter inte.

  Rätt namn på dörren och namntavla

  Administration av namn som ska stå på dörren och namntavlan sköts av Driftia AB via styrelsen.

  S

  Sopor

  Sopor slängs för närvarande i de gröna avfallsbehållare som finns uppställda i hörnet Drottning Kristinas Esplanad och Paradgatan.

  Stadgar
  Se även:

  Störningsjour

  Föreningen har avtal med Svenska Störningsjouren som nås på 08-56821400. 

  T

  Trivselregler

  Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

  Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

  Våra trivselregler finns både på svenska och på engelska.

  Se även:

  TV

  Föreningens lägenheter har Digital-TV från Telia som levereras via bredbandet och en TV-box som kopplas till TVn.

  Se även:

  U

  Utdrag ur lägenhetsförteckning

  Du som medlem måste själv beställa utdrag ur lägenhetsförteckningen genom att kontakta Nabo.


  V

  Ventilation

  Bakom dina element i sovrum och vardagsrum sitter ett Easy-Vent luftdon som ger bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. 

  I varje luftdon finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Filtret är en viktig del av luftdonet Easy-Vent. Det är utprovat och testat tillsammans med luftdonet för att ge rätt luftkvalitet, luftflöden och temperatur. 

  För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska filter bytas ut med jämna mellanrum. Ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Rekommendationen är att byta filter minst en gång per år. 

  Nya filter beställs från Acticon AB. Storlek på filtret står angivet på Easy-Vent luftdonet eller på det filter som redan sitter i.

  Se även:

  Å

  Årsredovisning
  Se även:

  Återvinning

  En station för återvinning av papper, förpackningar, plast, glas och metall finns på Kolonnvägen, bortanför Gyllene Hästens torg.

  Grovsopor ska lämnas på återvinningscentral.

  Ö

  Överlåtelseavgift

  Överlåtelseavgiften är på 2,5% av rådande prisbasbelopp och betalas av köparen.