Felanmälan

Om ni gör en felanmälan så skicka gärna ett mail till styrelsen!

Teknisk förvaltning

Fel på föreningens byggnader eller anläggningar anmäls till:

Driftia Förvaltning AB
Dagtid (kl 08-16): www.driftia.se eller 08-744 44 33

Fastighetsjour för akuta åtgärder övriga tider och helger: 08-744 09 50

Obs! Felet måste vara akut annars kan det komma att debiteras den som anmäler! Är felet orsakat av den boende kan utryckningen komma att debiteras.

Garageporten

Fel eller skador på garageporten anmäls till:

Una Portar
08-­18 60 03 (dygnet runt).

Obs! Fel på inpasseringssystemet in till garaget anmäls till styrelsen och Driftia.

Hissar

Fel på hissarna anmäls till:

Kone kundcenter
Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.

felanmalan@kone.com (vid fall som inte är brådskande)