Förråd

Finns det källar- eller vindsförråd tillhörande lägenheten?

Nej. Varje lägenhet har en större klädkammare för förvaring.

Finns det förråd i föreningen att hyra?

Ja, det finns det. Föreningen har två typer av förråd som går att hyra; rumsförråd och burförråd.

Rumsförråd

I vår fastighet finns en handful förrådsrum som medlemmarna kan hyra. Samtliga av dessa är uthyrda och omsättningen av dessa är mycket låg.

Burförråd

Under 2019 byggde föreningen om en del av garaget i fastigheten till en förrådsavdelning med 34 stycken förråd av traditionell modell med nätväggar. Förråden är på ca 2 kvm. 

Kostnaden för merparten av dessa är 500 kr per månad. Två förråd har nedsatt hyra då det finns en pelare i dessa som reducerar användbar golvyta. Hyran för förråden debiteras på samma avi som avgiften för bostadsrätten.

Status: Det finns lediga förråd att hyra.

Hyresavtal för dessa förråd tecknas som separatavtal, d.v.s ett hyrt förråd ingår inte i en överlåtelse av en bostadsrätt.

Skicka ett mail till forrad@orangeriet2.styrelseproffset.se för all hantering av förråd.

Senast uppdaterad 2023-12-18.