Parkering

Föreningen har ett garage under fastigheten där det finns 81 parkeringsplatser, varav nio platser med laddare för elbilar. Utöver platserna i garaget disponerar föreningen 21 platser utomhus. Garaget är försett med inpasseringssystem och kameraövervakning.

All administration gällande parkeringsplatser sköts av APCOA (fd Europark) via http://www.apcoa.se/ eller 08-556 306 70. Inpasseringen till garaget sköts dock med samma nyckelbrickor (taggar) som till entréportarna. Administrationen av dessa sköts av styrelsen.

Elbilsladdning

Laddarna på platserna för elbilar är anslutna till InCharge som sköter fakturering av laddad el. För att laddning ska fungera så måste den som hyr platsen teckna ett avtal med InCharge. InCharge skickar då ett eller flera kort som kan användas i deras laddningsstationer.

Aktivering av laddkort

InCharge har två typer av laddningsstationer, publika och icke-publika. Föreningens laddare är av den icke-publika typen och för att ett InCharge-kort ska kunna användas i dem måste kortet "vitlistas". Vitlistningen sköts av styrelsen som då behöver veta id-numren på de InCharge-kort som ska användas.

Support

Observera att all övrig support rörande laddarna hanteras av InCharge och inte av styrelsen. Supporten kan nås på 020 - 52 62 00 dygnet runt.

Senast uppdaterad 2021-09-28.