Brf Orangeriet 2 | 769607-0700

Här finns information som kan vara till nytta för oss boende i föreningen.

Information A-Ö

Hoppa direkt till: A B C E F G I L N P R S T U Å Ö

A

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand så behöver du få uthyrningen godkänd av styrelsen.

Se även:

B

Balkong/uteplats

Får jag måla taket på min balkong/uteplats?

Ja, du får måla taket om du använder godkänd kulör, S0502-Y (kalkvit). Tänk på att arbetet måste vara professionellt utfört då underlaget är betong.

Med “professionellt” så menas att rätt typ av färg används samt att underlaget prepareras på rätt sätt innan målning. Anlita gärna en målare eller fråga en färgbutik om hur du ska göra och vad du behöver.

Barnvagnar

Varje trappuppgång har ett rum på entréplan för förvaring av barnvagnar.

Observera att bara barnvagnar får förvaras i rummen, inte grovsopor eller andra saker.

Borra hål i väggen

Använd en borrhammare om du behöver borra hål i en vägg av betong. Betongen i väggarna är mycket hård och en vanlig slagborrmaskin biter inte.

Gör helst inte bullrande arbeten som borrning på kvällstid (efter 18) eller under helger.

Bredband

Föreningen har Telia som leverantör av telefoni, tv och bredband (s.k triple-play). I avgiften för lägenheten ingår bredband med hastighet 100/100 Mbit.

  Se även:

  C

  Cyklar

  Cyklar kan förvaras i något av de fyra cykelförråd som finns på gården.

  E

  El

  Föreningen har ett gruppavtal med en elleverantör (Vattenfall) så inget eget elavtal behövs.

  Föreningen har ett system för individuell avläsning av förebrukningen. Förbrukning debiteras i efterskott på samma avi som avgiften.

  F

  Felanmälan
  Se även:

  Filter

  I en kassett bakom varje element i våra lägenheter sitter ett filter som renar den inkommande luften från stoft och partiklar. Filtret bör bytas minst varje år av lägenhetsinnehavaren. Nya filter beställs från Acticon AB. Storlek på filtret står angivet på filterkassetten eller på det filter som redan sitter i kassetten.

  Förråd
  Se även:

  G

  Grillning

  Är grillning tillåten på balkonger och uteplatser? Ja, men bara om man använder el eller gasolgrill. Kolgrillar är förbjudna att använda. Om man använder gasolgrill bör man följa MSBs regler för förvaring av gasol vilket styr tillåten storlek på gasflaska.

  Grovsopor

  Föreningen har inget rum för grovsopor. Bortforsling av dessa sköts av lägenhetsinnehavaren själv. Se SÖRABS hemsida för information om var närmaste återvinningscentral finns.

  Observera att det är absolut förbjudet att ställa ut uttjänta möbler och allt annat skräp i trappuppgången, garaget, barnvagnsrummen eller i rummet utanför hissarna på garageplanet.

  Gården

  På gården finns grönytor och en liten lekplats med sandlåda. Gården delas tillsammans med stadsradhusen och förvaltas av samfälligheten Kapplöningen.

  I

  Ingen reklam

  Du kan enkelt själv ändra om du vill ha reklam i ditt postfack. Namnlappen sitter i en hållare i luckan till postfacket. Bakom namnlappen i hållaren finns en kartongbit med en grön och en röd sida. Pilla ut hållaren ur luckan och vänd fram den röda eller gröna sidan på kartongbiten, sätt sedan tillbaka hållaren i luckan.

  L

  Lås och nycklar
  Se även:

  N

  Nyckelbrickor/Taggar

  Föreningen har ett system för inpassage till portar och garage med beröringsfria nyckelbrickor (taggar). Varje lägenhet ska ha minst tre taggar. En tagg är det samma som en lägenhetsnyckel och ska därför lämnas till den nya lägenhetsinnehavaren vid lägenhetsöverlåtelse.

  Kontakta styrelsen om du behöver beställa ytterligare taggar.

  P

  Pantsättningsavgift

  En pantsättningsavgift tas ut per pant som registreras. Avgiften är på 1% av gällande prisbasbelopp och betalas av pantsättaren.

  Parkering

  Föreningen har ett garage under fastigheten där det finns 81 parkeringsplatser, varav nio platser med laddare för elbilar.

  Se även:

  R

  Renovering och ombyggnad

  Jag vill renovera eller bygga om hemma? Behöver jag tillstånd?

  Beror på vad du vill göra. För mer omfattande renoveringar, t.ex ombyggnad av kök eller badrum, flytt av vägg etc., behövs ett godkännande från styrelsen. Kontakta styrelsen med information om vad du vill göra, bifoga skisser etc.

  Vad ska jag tänka på om jag vill bygga eller renovera hemma?

  Tänk på att väggarna i huset bär stomljud ganska bra. Informera gärna grannar om bullrande arbeten innan du börjar. Gör inte bullrande arbeten på kvällstid (efter 18) eller under helger.

  Använd en borrhammare om du behöver borra hål i en vägg av betong. Betongen i väggarna är mycket hård och en vanlig slagborrmaskin biter inte.

  Rätt namn på dörren, namntavlan och postfacket

  Administration av namn som ska stå på dörren, namntavlan och postfacket sköts av Driftia AB via styrelsen.

  Obs! Det är inte tillåtet att sätta upp egna lappar på postfacken! Kontakta istället styrelsen om du vill ändra!

  S

  Stadgar
  Se även:

  Störningsjour

  Föreningen har avtal med Svenska Störningsjouren som nås på 08-56821400. 

  T

  TV

  Föreningens lägenheter har Digital-TV från Telia som levereras via bredbandet och en TV-box som kopplas till TVn.

  Se även:

  U

  Utdrag ur lägenhetsförteckning

  Du som medlem kan själv ta ta fram utdrag ur lägenhetsförteckningen via SBCs app "Vår BRF".

  1. Logga in i appen med BankID
  2. Tryck på "boende"
  3. "Mitt boende"
  4. Lägenhetsutdrag (kan mejlas eller sparas ned)

  Om man inte vill använda sig av appen så kan man beställa detta via SBCs kundtjänst.

  Å

  Årsredovisning
  Se även:

  Återvinning

  En station för återvinning av papper, förpackningar, plast, glas och metall finns på Kolonnvägen, bortanför Gyllene Hästens torg.

  Grovsopor ska lämnas på återvinningscentral.

  Ö

  Överlåtelseavgift

  Överlåtelseavgiften är på 2,5% av rådande prisbasbelopp och betalas av köparen.